☰ 

Samarbeidspartnere & kvalitetssikringssystem

Som autorisert regnskapsførerbyrå er vi underlagt regnskapsførerloven. Kravene i denne etterfølges av Finanstilsynet.

Vi følger de kvalitetskrav som RN og Finnanstilsynet stiller. Vi har RN's eget kvalitetssystem KS komplett, integrert i våre systemer og daglige rutiner.

Vi har i mer enn 20 år hatt et tett samarbeid med PKF Beckman Lundevall Revisjon AS. Samarbeidet omfatter en rekke felles kunder, rådgivning og faglige oppdateringer.

Vi har også gjennomført kurs og seminarer for våre kunder i samarbeid med PKF Beckman Lundevall Revisjon AS

Vår samarbeidspartner innen IT relaterte løsninger. Hjelper oss og våre kunder med blant annet:

  • nettverk, hardware leveranser, samt aktivt overvåking av intranett
  • internett tjenester som internettaksess (bredbånd), web-hotell, web-design, e-post løsninger og serverhosting.